Stora Hamnkanalen och Lejontrappan
Ur bildarkivet
Stora Hamnkanalen och Lejontrappan
Centrala Göteborg | 19 april 2008

HemFotoBilder från Göteborg → Älvsborg

Älvsborg

Saltholmen och Hinsholmskilen.